Thursday, July 28, 2005

വെബ്‌ സർഫിംഗ്‌ മൂലം ബിസിനസ്സുകൾക്ക്‌ $200 ബില്ല്യൺ നഷ്ടം

പലർക്കും ഓഫീസിൽ ഇന്റർനെറ്റ്‌ കണക്ഷൻ എടുത്തു കളഞ്ഞു എന്നു ഈയിടെയായി
വായിച്ചിരുന്നു. Employers ചിലപ്പോൾ ഈ റിപ്പോർട്ട്‌
വായിച്ചു കാണും..

1 Comments:

Blogger Paul said...

There is a growing movement against emails, im, irc etc. For more read this:
http://news.com.com/Driven+to+distraction+by+technology/2100-1022_3-5797028.html

7/28/2005 10:33 PM  

Post a Comment

<< Home